22

jan

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017

 

Predmet  javnega  razpisa  je  izvedba  praktičnega usposabljanja  z  delom  na  ustrezno  opremljenih  učnih mestih  za  dijake  v  poklicnem  izobraževanju,  ki  imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.

 

Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

 

Ciljne skupine so dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole.

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 2. 2018 do 23.59 ure.

 

Razpisna  dokumentacija  je  do  poteka  roka  za oddajo  vlog  dostopna  na  spletnem  naslovu  sklada: http://www.sklad-kadri.si. Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.

 

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Uradni list Republike Slovenije, številka 4, z dne 19. 1. 2018

Več na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018004.pdf