04

jun

JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI – PF 2019

 

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019. Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije.

Cilj javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza naslednjim ukrepom:

  • premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,
  • premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij,
  • premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

  • rok do 15. 7. 2019,
  • rok do 26. 8. 2019,
  • rok do 21. 10. 2019,
  • rok do 25. 11. 2019.

Več na spletni strani https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019003500010?ral=2019003500010