04

jun

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA ZA KMETIJSKE IN GOZDARSKE PROJEKTE – A 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019. Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike Slovenije.

VREDNOST RAZPISA: 5.000.000,00 EUR

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja primarne kmetijske pridelave, kmetijske predelave in trženja ter projektov v gozdarstvu z naslednjimi ukrepi:

 • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev,
 • pozitiven učinek na predelavo,
 • intenziviranje trženja,
 • intenziviranje gospodarjenja z gozdovi,
 • zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu.

Vlagatelj vlogo odda do datuma zaprtega razpisnega roka, in sicer:

 • rok do 8. 7. 2019,
 • rok do 19. 8. 2019,
 • rok do 23. 9. 2019,
 • rok do 28. 10. 2019,
 • rok do 9. 12. 2019.

Več na spletni strani https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019003500011?ral=2019003500011