04

jun

RAZPIS EU ZA IZVAJANJE PRIPRAVLJALNEGA UKREPA »IZMENJAVA IN MOBILNOST V ŠPORTU«

Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov) omogočiti, da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nove spretnosti.

RAZPISUJE: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

VREDNOST RAZPISA: Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, so ocenjena na 1 400 000 EUR. Predvideno je financiranje približno 9 projektov (načeloma in glede na kakovost vsaj enega na sklop).

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA: Najvišji znesek posameznih nepovratnih sredstev je 200 000 EUR. Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov.

ROK PRIJAVE: 11. 7. 2019

TRAJANJE PROJEKTA: od 6 do 24 mesecev.

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene:

  • trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju profesionalnega športa,
  • trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju množičnega športa.

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati mednarodno razsežnost športa.

Ukrep se bo zato izvajal s 5 različnimi sklopi:

  • Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom
  • Sklop 2: sodelovanje z vzhodnim partnerstvom
  • Sklop 3: sodelovanje z Azijo
  • Sklop 4: sodelovanje z Latinsko Ameriko
  • Sklop 5: sodelovanje z Afriko
Upravičeni prijavitelji

Pri vseh sklopih so upravičeni projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti,
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Upravičene so samo dejavnosti, ki vključujejo udeležence vsaj 3 organizacij s sedežem v 3 različnih državah članicah EU (organizacija prijaviteljica in še 2 drugi organizaciji s sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj ene organizacije s sedežem na Zahodnem Balkanu, v državah vzhodnega partnerstva, Aziji, Latinski Ameriki ali Afriki.

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/sport/calls/exchanges-and-mobility-sport_en