04

jun

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA LETO 2019: SPREMLJANJE IN MENTORSTVO MLADOSTNIKOV, KI SO IZPOSTAVLJENI TVEGANJU RADIKALIZACIJE, PREK ŠPORTA

RAZPISUJE: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

VREDNOST RAZPISA: Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, so ocenjena na 1 900 000 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala približno 7 predlogov.

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA: Nepovratna sredstva bodo znašala najmanj 150 000 EUR na projekt in največ 350 000 EUR na projekt. Sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

ROK PRIJAVE: 23. 7. 2019

TRAJANJE PROJEKTA: od 24 do 36 mesecev.

Ta pripravljalni ukrep bo vključeval športne organizacije in/ali zveze, ki bodo v sodelovanju z lokalnimi organi in organizacijami, ki si prizadevajo v boju proti radikalizaciji, ponudile orodja ter primerne dejavnosti in mentorstvo za preprečevanje procesov radikalizacije.

Neizčrpen seznam glavnih dejavnosti, ki so upravičene na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:

  • razvoj športnih in telesnih dejavnosti za ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije,
  • zasnova in razvoj mrež na ravni EU med organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek športa,
  • organizacija delavnic, seminarjev in konferenc za širjenje informacij, strokovnega znanja in priložnosti za sodelovanje v zvezi s preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek športa,
  • razvoj, opredelitev, promocija in izmenjava dejavnosti in dobrih praks na ravni EU v zvezi s spremljanjem in mentorstvom ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek športa.
Upravičeni prijavitelji

Upravičeni so projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti in tekmovanja,
  • imajo sedež v eni od držav članic EU.

Predlagane projekte morajo voditi športne organizacije, zlasti krovne športne organizacije, kot so evropske športne zveze. Vključevati morajo nacionalne, regionalne ali lokalne člane teh športnih organizacij. Predlagane dejavnosti se morajo izvajati v vsaj petih različnih državah članicah EU.

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en