04

jun

NATEČAJ EVROPSKE PODONAVSKE AKADEMIJE ZA NAGRADE NA TEMO INTEGRACIJE ROMOV V PODONAVJU

RAZPISUJE: Evropska podonavska akademija

ROK PRIJAVE: 15. 7. 2019

Na natečaj lahko prijavite manjše projekte in iniciative, ki spodbujajo kulturno raznolikost Romov v Podonavju, prispevajo k medsebojnemu razumevanju med romsko in ne-romsko populacijo, krepijo socialno vključenost Romov ... V okviru natečaja lahko pridobite nagrado v višini do 100 % financiranja projekta oziroma v zneskih od 500 do 3.500 EUR.

Nagrajeni projekti bodo predstavljeni 20. septembra 2019 v Ulmu v Nemčiji na festivalu ROMNO POWER FESTIVAL. Udeležbo nagrajencev na festivalu bo krila Evropska podonavska akademija.

 

Več na strani http://opendanube.eu/announcement/