04

jun

COSME: ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE 2019

RAZPISUJE: EASME - Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

PROGRAMI COSME - Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja

VREDNOST RAZPISA: V okviru tega razpisa je na voljo 5.581.701 EUR. EASME po podprla od 7 do 10 projektov v vrednosti do 750.000,00 EUR.

ROK PRIJAVE: 11. 7. 2019

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mesecev.

Upravičeni prijavitelji

V tem razpisu za zbiranje predlogov lahko sodelujejo javni ali zasebni subjekti, ki so dejavni na področju podpore podjetjem, iz držav članic EU ali drugih držav upravičenk v okviru programa COSME. Zahteva se partnerstvo med najmanj šestimi organizacijami iz štirih različnih držav. 

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-eye-2019-4-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState