17

jun

Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE IZDAJE IZVIRNIH SLIKANIC IN PROMOCIJO SLOVENSKIH AVTORJEV ZA OTROKE IN MLADINO V TUJINI V OBLIKI PROMOCIJSKE ANTOLOGIJE V ANGLEŠČINI

 ZAKONSKE PODLAGE: Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18).

 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.