18

jun

Javni razpis ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2019

 

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2019:

 

VRSTE PRIZNANJ

  1. nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka
  2. zlati grb občine
  3. srebrni grb občine
  4. bronasti grb občine
  5. plaketa občine za dosežke v gospodarstvu
  6. listina občine

 

POGOJI ZA DODELITEV PRIZNANJ

Pogoji za dodelitev priznanj Občine Gornja Radgona so določeni v Odloku o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016).

Odločitev o podelitvi priznanj sprejme Občinski svet Občine Gornja Radgona na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Občine Gornja Radgona.

Posamezen kandidat lahko letno prejme samo eno priznanje občine za isti dosežek. Priznanje občine se posamezniku lahko ponovno dodeli po preteku najmanj petih let od podelitve prejšnjega priznanja občine. Predlagatelj zase ne more posredovati pobude za podelitev priznanja občine.

 

POGOJI ZA POBUDE IN PREDLOGE

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo pravne osebe, svetniške skupine, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega razpisa.

Razpisni obrazec za pobude je dosegljiv na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa ga zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. Dodatne informacije o razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. št.: 02 564 38 35, Majda Ferenc.

Pobudo za podelitev priznanja pošljite na razpisnem obrazcu s prilogami na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – do vključno 9. avgusta 2019 v zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – razpis za občinska priznanja« in z navedenim naslovom pošiljatelja.

 

Več o pogojih sodelovanja in kriterijih najdete na spletni strani https://www.gor-radgona.si/novice/2019061715325839/