26

avg

3. javni razpis za podukrep 4.3: PODPORA ZA NALOŽBE V INFRASTRUKTURO, POVEZANO Z RAZVOJEM, POSODABLJANJEM ALI PRILAGODITVIJO KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA Operacija: GRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ UPORABNIKOM

 

Razpisana sredstva po sklopih:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,

– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.

Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75%, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25%.

 

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:

Javni razpis za operacijo Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. 9 2019 do vključno 15. 11. 2019 do 24. ure.

 

Obdobje upravičenosti stroškov:

Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

 

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

– INFO točke KGZS

 

Več na spletni strani https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019052.pdf