17

sep

2. javni razpis za podukrep 9.1 PODPORA ZA USTANAVLJANJE SKUPIN IN ORGANIZACIJ PROIZVAJALCEV V KMETIJSKEM IN GOZDARSKEM SEKTORJU IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020 ZA LETO 2019

VIŠINA RAZPISANIH NEPOVRATNIH SREDSTEV znaša do vključno 1.732.386,82 EUR.

Razdelitev sredstev po sklopih:

– 732.386,82 EUR za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in

– 1.000.000,00 EUR za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B)

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 30. septembra 2019 do vključno 20. decembra 2019, do 24. ure.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI PODPORE:

V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se upravičencu sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2022 zadnje leto trajanja podpore. Ne glede na prejšnji odstavek se v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe podpora dodeli za obdobje, ki je krajše od obdobja iz prejšnjega odstavka, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe je obdobje vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev od 1. aprila do 31. decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto, razen za zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, ki se vlaga v obdobju od 1. aprila do 30. junija.

 

CILJI PODUKREPA

– prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;

– skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;

– oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in

– razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

 

 VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

  1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11., 12., in 15. členu Uredbe.
  2. V skladu s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto upravičenca, in sicer:

– sklop A: organizacije proizvajalcev,

 – sklop B: skupine proizvajalcev

 

INFO TOČKA Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 6 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa).

 

Ostale informacije, splošne in posebne pogoje za prijavo na razpis najdete na tej strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/2-javni-razpis-za-podukrep-9-1-podpora-za-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-2014-2020-za-leto-2019/