01

okt

Sprememba JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM – C1 2019,