01

okt

REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2020, OZNAKA RAZPISA JPR – MV – 2020

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:

– tiskanih medijev;

– radijskih programov;

– televizijskih programov;

– elektronskih publikacij.

 

OKVIRNA VREDNOST vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.670.000,00 evrov.

 

RAZPIS BO TRAJAL od 27. 9. 2019 do 28. 10. 2019.

Besedilo javnega razpisa bo 27. 9. 2019 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo: https://www. gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ javne-objave/

 

Prijavitelji se lahko udeležijo tudi javnih inštrukcij, ki bodo potekale v četrtek, 10. 10. 2019, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana, sejna soba v pritličju.