07

okt

Javni razpis za IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV BIVANJA IN USTVARJANJA V UMETNIŠKIH REZIDENCAH v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: j

FINANCIRANJE:

v letu 2020 bo Republika Slovenija sofinancirala iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020, naslednje stroške:

– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter

– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV, namenjenih za predmet javnega razpisa, oznaka JPR-REZ-2020, je 116.000,00 EUR.

 

RAZPIS BO ODPRT od 4. 10. do 4. 11. 2019.

 

Besedilo javnega razpisa bo 4. 10. 2019 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.