07

okt

Javni razpis ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO v letu 2020

PREDMET RAZPISA je financiranje oziroma sofinanciranje:

– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

 

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

 

RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2020 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 17.175.000,00 EUR, in sicer:

 1. za invalidske organizacije: 11.163.750,00 EUR, od tega:
 • za nerazporejena rezervna sredstva: 111.637,50 EUR
 • za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 10.610.028,00 EUR
 • za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 442.084,50 EUR

 

 1. za humanitarne organizacije: 6.011.250,00 EUR, od tega:
 • za nerazporejena rezervna sredstva: 60.112,50 EUR
 • za splošne dobrodelne organizacije: 4.746.032,16 EUR
 • za organizacije za kronične bolnike: 839.110,39 EUR
 • za organizacije za samopomoč: 202.338,68 EUR
 • za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 163.656,27 EUR.

 

Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.

 

POGOJI ZA PRIJAVO

Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

 • Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1) in
 • humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).

 

POGOJI ZA FINANCIRANJE

Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še pogoje, ki so opredeljeni v javnem razpisu.

Dokumentacija, ki je sestavni del vloge in je natančno podana v razpisni dokumentaciji.

 

NAČIN PRIJAVE

Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa »FIHO razpisi«. Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program »FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 01/500-77-00, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne bo štela za popolno.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

VSE DODATNE INFORMACIJE IN NAVODILA v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v prostorih FIHO.

 

INFORMATIVNI DNEVI o razpisu FIHO za leto 2020 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana:

 • v torek dne 8. 10. 2019 od 9. do 12. ure
 • v sredo dne 9. 10. 2019 od 9. do 12. ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

IZPLAČILA ODOBRENIH SREDSTEV

Odobrena sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije v skladu s 6. členom Pravilnika prejemale kot mesečno akontacijo, praviloma v razmerju glede na dejanski priliv finančnih sredstev v FIHO.

Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu 2020 nižji ali višji od načrtovanega po finančnem načrtu fundacije, bo svet FIHO v skladu s 7. členom Pravilnika sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev.