08

okt

Javni natečaj ZA PODELITEV PRIZNANJ ŽUPANA NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA za leto 2018

VRSTE PRIZNANJ

Občina Gornja Radgona objavlja Javni natečaj za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2018, s katerim razpisuje naslednja priznanja na področju prostovoljstva za leto 2018:

  • naj prostovoljec / naj prostovoljka do 30 let,
  • naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 30 let,
  • naj prostovoljna organizacija,
  • naj prostovoljni dogodek.

 

Pogoji za sodelovanje so opredeljeni v javnem razpisu  na tej spletni strani http://www.gor-radgona.si/novice/2019100715462248/

 

ROK IN PRIJAVA

Prijavnice so dosegljive na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa jih zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

 

Prijavnica naj bo izpolnjena berljivo ter se s prilogami posreduje po pošti ali odda v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I do vključno 11. novembra 2019. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z navedenim predlagateljem, ter na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – NATEČAJ – PROSTOVOLJSTVO«.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, tel. 02/564-38-31.