16

okt

Javni poziv ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV DRŽAVNEGA PRIZNANJA V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2019

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:

  • Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
  • Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
  • Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji.

Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z  ZJIMS.

 

Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

 

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe. 

Več o pogojih na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-zbiranje-predlogov-za-podelitev-drzavnega-priznanja-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2019/