16

okt

OBZORJE 2020: EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 2020

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 

Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Več na spletni strani https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState