27

nov

Javni razpis za IZPLAČILO ENKRATNEGA FINANČNEGA PRISPEVKA K STROŠKOM PRIPRAVE IN PRIJAVE PROJEKTOV OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE EU, OBZORJA 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020)

 

 

Rok za oddajo vloge: Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo v glavno pisarno agencije najkasneje v 45 dneh od datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijave.

 

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije: www.arrs.gov.si/sl/  oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Bojan Volf, Tel: (01) 400-59-73, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

 

Več o javnem razpisu najdete https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=erc;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState