27

nov

Javni razpis ZA UGODNA POSOJILA ZA NAKUP KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ - A2 2019

s ciljem spodbujanja razvoja primarne kmetijske pridelave in gozdarstva z naslednjimi ukrepi:

 • izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.

 

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR.

 

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Roki za oddajo vlog: Vlagatelj vlogo odda do posameznega razpisnega roka, in sicer:

 • do 3. 1. 2020,
 • do 17. 1. 2020,
 • do 3. 2. 2020,
 • do 17. 2. 2020,
 • do 3. 3. 2020,
 • do 20. 3. 2020,
 • do 3. 4. 2020,
 • do 17. 4. 2020,
 • do 4. 5. 2020,
 • do 18. 5. 2020,
 • do 1. 6. 2020.

 

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

 

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi.