27

nov

Javni poziv 77SUB-PN19 - NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA PNEVMATIKE VIŠJEGA ENERGIJSKEGA RAZREDA PRI TOVORNIH VOZILIH IN AVTOBUSIH

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 75/11)),
  • kategorij N3,
  • kategorij M3,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

 

Več o tehničnih specifikacijah pnevmatik najdete v razpisni dokumentaciji.

 

 

 

Za okoljsko naložbo se upošteva nakup in montaža pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 dalje do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Kot dokazilo o nakupu in montaži se šteje datum izdaje računa, razen če iz podatkov na računu ne izhaja drugače. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je:

  • podjetje, ki proizvedene pnevmatike daje prvič v promet v RS,
  • podjetje, ki da pnevmatike prvič v uporabo v RS, če je to podjetje njihov končni uporabnik,
  • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih daje prvič v promet v RS,
  • pridobitelj gum, ki pridobi pnevmatike v drugi državi članici EU ali jih uvozi iz tretjih držav in jih da prvič v uporabo v RS, če je tudi njihov končni uporabnik.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude je potrebno, da je bila za pnevmatike, ki so prvič dane v promet v Republiki Sloveniji, okoljska dajatev obračunana.

 

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 1.500.000,00 EUR.

 

 

Rok za oddajo vloge: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Dodatne informacije: Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na številkah: (01) 241-48-40 in (01) 241-48-65 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro) ali po e-pošti na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Razpisna dokumentacija: Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu, j.s. na spodaj navedeni telefonski številki, po pošti na Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana ali na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Več o javnem razpisu najdete https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-77sub-pn19-nepovratne-finanne-spodbude-za-pnevmatike-vijega-energijskega-razreda-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih