17

dec

SPREMEMBA javnega razpisa– Spodbude za digitalno transformacijo MSP z oznako P4D 2019-2023

Sprememba se nanaša na 11. točko javnega razpisa (Roki in način prijave na javni razpis), kjer se črta rok za predložitev vlog 20. 12. 2019 za pridobitev sredstev v letu 2020.