17

dec

»4. javni razpis za podukrep OKOLJE IN PODNEBNE SPREMEMBE«

PREDMET JAVNEGA RAZPISA je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

RAZPISANA SREDSTVA:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.466.875,34 EUR.

Javni razpis je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 51. člena Uredbe strukturiran v dva sklopa glede na vrsto projekta, in sicer:

 – 966.875,34 EUR  za pilotne projekte: sklop 1,

– 1.500.000 EUR za projekte EIP: sklop 2.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa:

VNOS PRIJAVNEGA OBRAZCA v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. januarja 2020 do vključno 27. marca 2020 do 23:59 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta

 

CILJ PODUKREPA je razvoj rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., INFO točke KGZS (Priloga 35 razpisne dokumentacije).

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/.