17

dec

Javni razpis ZA ODKUP DOKUMENTARNIH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2019-2

PREDMET TEGA JAVNEGA RAZPISA je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, enega dokumentarnega filma, enega dokumentarnega filma – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in enega dokumentarnega portreta za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov.

Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

 

RAZPISNO PODROČJE

Področje A: 1 x dokumentarni film

Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Dokumentarni filmi naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti v slovenskem in širšem kulturnem in družbenem prostoru, fenomene in dogodke, ki zaznamujejo našo družbeno zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem programu javne televizije. Pričakujemo velike in male zgodbe v raznovrstnih dokumentarnih formah. Zaželene so tudi vsebine z roba slovenskega jezikovnega in kulturnega prostora.

Področje B: 1 x dokumentarni film – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije

Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Predlogi naj avtorsko izvirno obdelujejo temo izpred treh desetletij. V izboru bodo imeli prednost projekti, ki bodo vsebinsko vezani na osrednjo temo slovenske osamosvojitve in vzpostavitve državnosti. Pričakujemo zgodovinske refleksije in osebne spomine takratnih protagonistov, zaželena pa je tudi kritična refleksija s časovne distance treh desetletij in naše skupne izkušnje razvoja Slovenije v tem obdobju.

Področje C: 1 x dokumentarni portret

Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Portretni predlogi naj skozi dramaturško linijo v avtorsko prepoznavnem slogu odstopajo od linearnega nizanja biografskih podatkov. Dokumentarni portret naj preko odslikave življenja in dela osrednjega portretiranca komunicira tudi z aktualnimi temami sedanjosti, ki zaznamujejo našo kulturno in družbeno zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem programu javne televizije. V portretni formi pričakujemo vsebine z močnim humanističnim sporočilom.

SKUPNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV RTV SLO, namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 120.000,00 EUR z vključenim DDV.

Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 40.000,00 EUR z vključenim DDV. Opredeljena sredstva po posameznih področjih se lahko prenesejo med seboj. Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena v letu 2020. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA obsega:

 – besedilo javnega razpisa,

 – obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na razpisu (obrazci št. 1–11),

 – vzorec pogodbe o odkupu AV dela.

Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.

 

Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo. Obrazci RTV SLO (vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom) so v razpisni dokumentaciji.

 

ROK ODDAJE VLOGE: Razpis je odprt za prijave vlog od dne 13. 12. 2019 do vključno 7. 2. 2020.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO.

Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 7. 2. 2020 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 7. 2. 2020 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.

Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi. Radiotelevizija Slovenija.

 

Razpisna dokumentacije je na voljo na tej spletni strani https://www.rtvslo.si/rtv/narocila-pozivi-in-razpisi/30/6259