17

dec

SPREMEMBA VSEBINE javnega poziva VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

SPREMEMBA VSEBINE Javnega poziva VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019. Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 4.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.