07

jan

SPREMEMBA javnega razpisa za PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

V besedilu Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/19 dne 6. 12. 2019(v nadaljevanju: javni razpis), se prvi odstavek 16. točke spremeni tako, da se glasi:

»Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti. Rok za oddajo ponudb je 20. 1. 2020

V besedilu javnega razpisa se prvi odstavek 17. točke spremeni tako, da se glasi: »Odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2020 ob 10. Uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).«

V besedilu javnega razpisa se tretji odstavek 19. točke spremeni tako, da se glasi: »Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave razpisa do 20. 1. 2020 vsak delovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na številki 01/36-97-883 in pri mag. Mateji Ušlakar na številki 01/36-97-7751 oziroma po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ter Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..