Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2015.
Preberite več...
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov v letu 2014 Preberite več...
Javni razpis pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih za leto 2014/2015;
Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – V Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura;
Javni razpis PURE 2014 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju
Preberite več...
Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014
Javni razpis v okviru ERA-NET iniciative M-ERA.NET 2013
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014 Preberite več...
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2014 Preberite več...
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2014;
Javni razpis - Naziv produkta: SEMENSKI KAPITAL – LASTNIŠKI VSTOP ZA RAST INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 200.000 EUR (SK200 2014) Preberite več...