Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 14. 7. 2023
Rok oddaje: do porabe sredstev

 
Javni poziv 108SUB-EVPO23 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (Uradni list RS, št. 69/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo prvega odstavka 3. točke (Upravičene osebe) se spremeni tako, da se besedilo tretje alineje nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– pravne osebe zasebnega prava:

  • za nakup vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup (razen vozil, ki se uporabljajo za namen nadaljnje prodaje),
  • za nakup vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi,
  • za nakup kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter
  • za nakup osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov, ki imajo pravico do odbitka DDV, skladno s c) točko 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1);«.

Dostop do besedila razpisa:
•    https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023077.pdf
•    https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-108sub-evpo23-nepovratne-finanne-spodbude-pravnim-osebam-za-nova-elektrina-vozila-2
•    https://ekosklad.si/uploads/3976fa60-c5c4-4f6d-b91d-ac0e7821a8c7/Sprememba_Javnega-poziva_108SUB-EVPO23.pdf