Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20, 51/21 in 100/21) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: 

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 75.429.483,96 EUR, pri čemer je 50.929.483,96 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.«