Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 24. 5. 2023

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za  prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (referenčna številka: 4300-2/2023-MKRR) je bil objavljen dne 24. 3. 2023, v Uradnem listu št. 34/2023.

V skladu s 17. točko – Spremembe javnega razpisa za predložitev vlog, zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na spletni strani: www.si-hr.eu.

Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:
11. Upravičeni stroški
V 11. točki javnega razpisa – »Upravičeni stroški«, se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izdatki se štejejo za upravičene šele od odobritve projekta s strani Odbora za spremljanje programa (razen pripravljalni stroški)«.
8. Zahteve za partnerstvo
V 8. točki javnega razpisa – »Zahteve za partnerstvo«, se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vse druge pravne osebe, kot so definirane v 7. točki javnega razpisa »Upravičeni prijavitelji«, lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in pravno zmogljivost za sodelovanje v programu.«