Razpisovalec: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 11. 10. 2023

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Arnes) objavlja spremembe javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/23 dne 8. 9. 2023.

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije bo na svojih spletnih straneh objavilo čistopis dokumentov –
https://www.arnes.si/posodobitev-omrezij-lan-na-viz/javni-razpis-za-viz-LAN/

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dostop do razpisa: