Razpisovalec: Zavod za šport RS Planica
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 12. 5. 2023

 

Sprememba javnega razpisa za »Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov  prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2023/24«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/23 z dne 21. 4. 2023. 

V 3. odstavku 6. točke se besedilo »60.000,00 EUR« nadomesti z besedilom »66.000,00 EUR«. 

V 7. točki se besedilo »60.000,00 EUR« nadomesti z besedilom »66.000,00 EUR«. 

V ostalem ostane javni razpis nespremenjen.