Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 17. 3. 2023

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/22 z dne 27. 9. 2022 in št. 135/22 z dne 21. 10. 2022 (sprememba), se v besedilu prvega odstavka točke 12. Roki in način prijave na javni razpis spremeni tako, da se sedaj glasi: 

»Roka za oddajo vlog sta: 19. 12. 2022 in 15. 9. 2023, pri čemer bo slednji izveden zgolj v primeru, v kolikor bodo na razpolago ostala sredstva po izvedenem postopku prvega roka.« 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.