Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 4. 2. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno
preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, se besedilo prvega odstavka
točke 10. Roki in način prijave na javni razpis spremeni tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022.« 

 

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.