Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 31.3.2023

 

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS: 

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

 

Briše se: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva tukaj