PORA je partnerska institucija RRA za Pomurje in odgovorna za področje človeških virov. V obdobju 2017 – 2022 bo javni zavod PORA nosilec regijske štipendijske sheme za celotno regijo Pomurje.

20. oktobra je PORA objavila razpis za delodajalce v Pomurju, da se prijavijo za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki so sofinancirane v višini 50% izplačane štipendije, deficitarni poklici (določeni v dokumentu »Politika štipendiranja (2015-2019)«) pa lahko pridobijo 70% sofinanciranje izplačane kadrovske štipendije. Štipendira se lahko na vseh nivojih izobraževanja in za vse poklice.

Več informacij lahko pridobite na naši spletni strani http://www.pora-gr.si/index.php/stipendijska-shema-pomurja, na e-mail naslovu: info@pora-gr.si ali na telefonski številki 564 82 08. Več o projektu na nivoju celotne države in o vseh ostalih projektih v okviru sofinanciranja iz evropskih skladov pa najdete na strani www.eu-skladi.si


Spoštovani delodajalci Pomurja,

postopki vključevanja delodajalcev in štipendistov v Regijsko štipendijsko shemo Pomurje za sofinanciranje kadrovski štipendij, podeljenih v šolskem/študijskem letu 2016/2017, so v teku.

Z namenom informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah v Pomurski regiji, pred izbiro izobraževanja in s ciljem poklicnega usmerjanja mladih, pa PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, objavlja tudi že

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Pomurske regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Vsebina javnega poziva s prijavnim obrazcem je objavljena na naši spletni strani pod zavihkom Štipendijska shema Pomurja.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: milan.svetec@pora-gr.si  in po telefonu: 02 564 82 08 (Milan Svetec).

Vabljeni k sodelovanju.