Pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu lahko občine Republike Slovenije ter javna komunalna podjetja in javne ustanove še vedno pridobijo ugodna posojila za izvedbo svojih projektov. 

 
Vabljeni k oddaji vloge v spletni aplikaciji Sklada ter natančnejši pregled produktov na tej spletni strani
 
Za javne ustanove:
Nov finančni produkt je namenjen javnim ustanovam, ki delujejo na področju zdravstva, šolstva, muzejev, knjižnic, DSO-jev in drugih socialnih področjih. Njegovo vsebino lahko preberete v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture, objavljen v Uradnem listu št. 60 z dne 6. 5. 2022 in je dosegljiva na tej povezavi  oziroma tukaj
Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022 
 
Za občine:
Finančni produkt je namenjen občinam, ki izvajajo projekte na področju cestne, komunalne, okoljske, športne, turistične in socialne infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter varstva okolja in spodbujanja učinkovite rabe virov.
Sprememba 1 – Ur. l. RS št. 122 z dne 23. 9. 2022 Uradni list RS – 122/2022, 
Sprememba 2 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022 Uradni list RS – 157/2022, 
 
Za komunalna podjetja:
Nov finančni produkt je namenjen javnim komunalnim podjetjem, ki delujejo na področju zbiranja ter predelave odpadkov, vodo-oskrbe, javne razsvetljave in drugih področjih komunale, in izvajajo investicije za izboljšanje komunalne, okoljske, socialne, športne idr. javne infrastrukture za izvajanje negospodarskih dejavnosti.
 
Sprememba 1 – Ur. l. RS, št. 157 z dne 16. 12. 2022 Uradni list RS – 157/2022.