Razpisnik: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Datum objave: 8. 8. 2022

Rok oddaje: 18. 10. 2022 

 

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen sofinanciranju vzpostavitve vozlišča evropske dediščine, ki bo v podporo celostnemu in stroškovno učinkovitemu nadaljevanju aktivnosti evropskega leta kulturne dediščine z izvajanjem dejavnosti izmenjave znanj, mreženja, usposabljanja, krepitev zmogljivosti, zagovorništva, razvoja programov ter komuniciranja in razširjanja rezultatov (PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB).  

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

 

VREDNOST RAZPISA

Na voljo je 2.883.300 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Do 24 mesecev.