Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023

Razpisovalec: Občina Gornja Radgona Datum objave: 15. 9. 2023 Rok oddaje: 3. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe: 1. Biomeliorativni ukrepi: ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža,…

Javni poziv za sofinanciranje obnove prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljske in poklicne nevladne kulture

Razpisovalec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Datum objave: 19. 9. 2023 Rok oddaje: 19. 10. 2023 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da 19. septembra 2023 ob 9. uri odpira javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in poklicne nevladne kulture za leto…

OBZORJE EVROPA: Razpis za dodelitev sredstev ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti 2024

Razpisovalec: Evropska komisija Datum objave: 12. 9. 2023 Rok oddaje: 12. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Evropski raziskovalni svet (ERC) je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, objavil javni razpis za ERC projekte za utrditev samostojne raziskovalne poti za leto 2024 (ERC-2024-COG). V okviru razpisa lahko odlični raziskovalci in raziskovalke…

EASI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij – boj proti brezdomstvu

Razpisovalec: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Datum objave: 14. 9. 2023 Rok oddaje: 14. 12. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za zaposlovanje in socialne inovacije EaSi objavil javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij.…

Biodiversa+: sofinanciranje transnacionalnih raziskav na temo na naravi temelječih rešitev za biodiverziteto, blaginjo ljudi in transformativne spremembe

Razpisovalec: Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost Datum objave: 11. 9. 2023 Rok oddaje: 10. 11. 2023 PREDMET IN NAMEN RAZPISA Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije obvešča, da je Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost Biodiversa+ objavilo drugi skupni razpis za zbiranje predlogov transnacionalnih raziskav. Tokratni razpis je osredotočen na področje na naravi temelječih rešitev…

Sofinanciranje projektov na področju spodbujanja integracije zaradi vojne razseljenih Ukrajincev s pomočjo kulture

Razpisovalec: Insha Osvita (UA) in zusa (DE) Datum objave: 4. 9. 2023 Rok oddaje: 14. 11. 2023 PREDMET RAZPISA V okviru projekta “Culture Helps / Культура допомагає”, ki je sofinanciran iz programa Ustvarjalna Evropa, je objavljen drugi razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja na področju spodbujanja integracije zaradi vojne razseljenih Ukrajincev s pomočjo kulture. Organizacije iz…

DUT: Drugi razpis za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bi mestom pomagali pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo in delovanje

Razpisovalec: Partnerstvo DUT Datum objave: 1. 9. 2023 Rok oddaje: 21. 11. 2023 do 13. ure PREDMET RAZPISA Iz Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije obveščajo, da je evropsko partnerstvo Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih objavilo drugi mednarodni razpis za sofinanciranje transnacionalnih raziskovalnih in inovacijskih projektov, ki bi mestom…

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Datum objave: 8. 9. 2023 Rok oddaje: 22. 9. 2023 PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo…

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta »Posodobitev računalniških omrežij na VIZ« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

Razpisovalec: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Datum objave: 8. 9. 2023 Rok oddaje: 11. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je razdelitev opreme na VIZ na način, da se končnim upravičencem razdeli z razpisom dodeljena aktivna omrežna oprema, plačila pa v imenu končnega uporabnika izvaja izvajalec razpisa skladno z določbami v pogodbi o…

Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025 (JPR-KPOK-24-25)

Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 8. 9. 2023 Rok oddaje: 9. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi, podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi in podpornih projektov drugih nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki jih bodo…