Javni razpis Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo

Razpisnik: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 5. 2024 (Ur. l. RS, št 42/2024) Rok oddaje: 28. 6. 2024   PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izvedba projekta na področju razvoja in krepitve digitalnih kompetenc za digitalno državljanstvo v kontekstu vzgoje in izobraževanja. NAMEN JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je okrepiti zavedanje…

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) Datum objave: 17. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 42/2024) Rok oddaje:  24. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti  informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024.…

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2024–2025 (z oznako: JR3–KNJIGA–2024–2025)

Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 39/2024) Rok prijave: 10. 6. 2024 Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 10. 5.…

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 2024 (v nadaljevanju: JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024).

Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 39/2024) Rok prijave: 10. 6. 2024 Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 10. 5.…

Javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskem letu 2024/2025

Razpisnik: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 10. 5. 2024 Rok prijave: 29. 5. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljevanju: selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskem letu 2024/2025. Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno tekmovanje).…

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 10. 5. 2024 Rok prijave: 31. 5. 2024 NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna…

Sprememba javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT« (JR IPCEI ME NOO)

Sprememba javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT« (JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) objavljenega dne 15. 3. 2024 v Uradnem listu RS, št. 22/24, št. objave Ob-1747/24.  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo,…

Sprememba Javnega razpisa za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-4/2023)

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur. L. RS, št. 39/2024) V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 (referenčna številka: 4300-4/2023)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/23, dne 19. 5. 2023, se v  točki 4. Predmet javnega…

1. javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3. 5. 2025 Rok oddaje: 2. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore vlagateljem iz prvega odstavka 19. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij za izgradnjo novih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, ki so namenjeni dvema…