Javni poziv Program ZERO500

Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada (https://www.eu-skladi.si/), in se bo izvajal do leta 2023. Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko…

Javni razpis “Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020”

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16; 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14; 45/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike…