image
Za investitorje
Industrijska cona Mele
Za investitorje

Zaradi odlične lokacije in industrijske tradicije je to območje eden izmed najuspešnejših in eden izmed največjih zaposlovalcev v Pomurju, kar je za to statistično regijo izrednega pomena. Začetki IC Mele v Gornji Radgoni segajo v leto 1986.

Industrijska cona Mele se nahaja ob glavni cesti Maribor-Lendava na jugu mesta Gornja Radgona in predstavlja skoraj edino industrijsko cono v Pomurju, ki se nemoteno razvija, kljub vsesplošni gospodarski krizi. Lokacija (obmejna lega, lega ob regionalni cesti in železnici), industrijska tradicija ter uspešnost in stabilnost obstoječih podjetij so glavni dejavniki, ki umeščajo obstoječo industrijsko cono med najuspešnejše in največje zaposlovalce v Pomurju.

Trenutno se v obstoječi industrijski coni Gornja Radgona na slabih 50 ha nahaja 33 podjetij z različnimi dejavnostmi, med katerimi prevladujejo kovinskopredelovalna, steklarska in elektronska industrija.

Vizija razvoja

IC Mele v Gornji Radgoni se razvija v funkcionalno, kakovostno, tehnološko in z znanjem podprto podjetniško okolje. Z jasno izoblikovano strategijo in vizijo ustvarja možnosti za trajnostni razvoj podjetij in pomurske regije, z odpiranjem novih delovnih mest pa gradi pozitivno sinergijo z lokalnim okoljem, s končnim ciljem (p)ostati pomembna poslovna (industrijska, razvojno tehnološka, komercialna) cona v pomurski regiji in ena največjih obmejnih poslovno industrijskih con, ki bo nacionalnega pomena ter bo na tržnih osnovah maksimirala dolgoročne finančne učinke tako za občino kot za zasebni kapital.

Kot ena od vodilnih poslovnih con v pomurski regiji bo pomembno prispevala k izboljšanju konkurenčnosti in rasti podjetništva. Privabila bo tuje investitorje, ki iščejo kakovostne razvojne poslovne priložnosti za uspešno izvedbo tako imenovanih zelenih investicij. Imela bo odločilno vlogo pri povezovanju in sodelovanju podjetnikov. Zagotavljala jim bo podporo za pospešen tehnološki razvoj in jih spodbujala k iskanju pozitivnih sinergij pri njihovem poslovanju.

Industrijska cona bo odprla številna nova delovna mesta. Priložnost za zaposlitev bodo dobili tako lokalni kot tudi prebivalci širše pomurske regije. Izboljšanje življenjske ravni okoliškega prebivalstva in zagotavljanje storitev ter infrastrukture za širšo skupnost bosta omogočala rast posameznikov in razvoj skupnosti. Industrijska cona Mele bo imela odločilno vlogo pri povezovanju regij v Sloveniji. V skrbi za trajnostni in skladnejši regionalni razvoj ter razvoj lokalnega okolja izpostavlja tudi svojo ekološko razvojno usmeritev.

Neizkoriščene in degradirane površine moramo skupaj s potencialnimi investitorji pognati do ravni gospodarske in urbane kakovosti. Razvoj IC Mele močno vpliva na razvoj mesta Gornja Radgona sedaj in v bodoče, saj je na urbanem območju nameščenih še kar nekaj podjetij, ki zaradi svoje dejavnosti ne spadajo v urbano okolje.

Območje / zemljevid Industrijske cone Mele