Razpisi

Naziv razpisaObjavljenoRok prijaveRazpisovalec
Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 202231 decembra, 202130 novembra, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Človeški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA, za obdobje 5 let6 januarja, 20229 februarja, 2022Slovenska turistična organizacija (STO)Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH)14 januarja, 202231 decembra, 2023Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II)14 januarja, 202231 decembra, 2023Ministrstvo za okolje in prostorOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Drugega javnega razpisa – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1, št. 3021-7/2021-SRRS-2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 202114 januarja, 202228 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva14 januarja, 202226 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije Kmetijstvo in podeželje, Razpisi
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (oznaka: JR SE OVE 2021).14 januarja, 202231 decembra, 2022Ministrstvo za infrastrukturo Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
5. javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji - PONI POMURJE5 januarja, 20224 februarja, 2022Razvojni center Murska SobotaČloveški viri in socialno okolje, Gospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije31 decembra, 202131 decembra, 2022Stanovanjski sklad Republike Slovenije Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS, št. 3021-5/2021-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, podaljšanje roka za oddajo vlog31 decembra, 202128 februarja, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba - Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7 2021 – Mikrokrediti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, Ob-3710/21.7 januarja, 20221 marca, 2022Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba – podaljšanje razpisnega roka javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področjih umetnosti v letih 2022–2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-VP-22-25)7 januarja, 202221 januarja, 2022Ministrstvo za kulturo Človeški viri in socialno okolje, Razpisi
Javni poziv 91FS-sNESPO21 Finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Javni poziv 89SUB-sNESOB21 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe31 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B131 decembra, 202128 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C131 decembra, 202128 marca, 2022Slovenski regionalno razvojni skladDrugo, Razpisi
Javni razpis P7C-2 2021 COVID – krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo31 decembra, 202125 marca, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti31 decembra, 20211 marca, 2022Slovenski podjetniški skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti31 decembra, 202110 februarja, 2022Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 67OB2231 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Javnega poziva REVAV-7 -Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.24 decembra, 202131 decembra, 2022Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvoGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah24 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
Sprememba Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb24 decembra, 202131 decembra, 2022Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Okolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
23. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva24 decembra, 202126 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali24 decembra, 202126 aprila, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 202124 decembra, 20211 junija, 2022Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike SlovenijeKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B117 septembra, 20214 oktobra, 2021Slovenski regionalno razvojni skladGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
8. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija17 septembra, 20212 novembra, 2021LAS PrlekijaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
7. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija2 septembra, 20212 novembra, 2021LAS PrlekijaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
Javni poziv Program ZERO5003 julija, 202021 decembra, 2020Slovenski okoljski javni skladOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 202030 junija, 202012 avgusta, 2020Občina Gornja RadgonaOkolje, prostor in infrastruktura, Razpisi
JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202021 julija, 2020Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaČloveški viri in socialno okolje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 202030 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaKmetijstvo in podeželje, Razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del30 junija, 202013 julija, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 14. 8. 2020)30 junija, 202014 avgusta, 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi
Javni razpis "Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020"28. avgust 2020Občina Gornja RadgonaGospodarstvo, podjetništvo, turizem, Razpisi