Področja razvoja

Projektne
aktivnosti

Razvijanje
projektnih
idej

Priprava
projektnih
podlag (DIIP…)

Razvijanje
projektnih
vlog

Vodenje in
spremljanje
projektov