Naša dejavnost

Predana ekipa Pore z interdisciplinarnim znanjem uresničuje nove razvojne priložnosti skozi partnerske programe in projekte s področja izgradnje infrastrukture, gospodarstva, turizma, izobraževanja, kulture in socialnega varstva na osnovi strateških usmeritev Občine Gornja Radgona. 

Če so bile dejavnosti Pore v prvih dveh desetletjih usmerjene predvsem v razvijanje potrebne lokalne podjetniške in prometne infrastrukture, se to v prihajajoči dekadi spreminja. V ospredje stopa evropska zelena agenda s prilagajanjem podnebnim spremembam in zagotavljanjem energetske samooskrbe držav članic.

Naloga Pore je, da te strateške usmeritve implementira v  lokalne projekte in programe, ki temeljijo na znanju, inovativnosti, ustvarjalnosti in interdisciplinarnosti in se lahko uspešno potegujejo za nacionalna in evropska sredstva. Pri tem se naslanja na smernice pomurskega Regionalnega razvojnega programa, ki v središče postavlja vrednoto zdravja in Strategijo LAS Prlekija s podporo projektom za dvig ekonomske blaginje in kakovost življenja ljudi v pomurski podregiji Prlekija.