TRAJNOSTNI RAZVOJ
Razvoj podeželja
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Za celostni razvoj podeželja znotraj posameznih regij je ključen pristop »od spodaj navzgor«, ki gradi na dejanskih potrebah lokalnega okolja. Eden od tovrstnih pristopov je LEADER/CLLD (= lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), po katerem delujejo lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj podeželja. LAS Prlekija preko svojih razpisov za projekte majhnih vrednosti, letno podpre najbolj obetavne in inovativne lokalne pobude s področja gospodarstva, kmetijstva, turizma, kulture, varstva narave in okolja ter sociale v pomurski pod-regiji Prlekija.

Razvojna agencija Pora je z zagotovitvijo široke strokovne podpore doslej prispevala k realizaciji naslednjih projektov, sofinanciranih iz razpisnih sredstev LAS:

Mestni simboli
2021-22

Z uvedbo platforme Visit Radgona je bila ustvarjena podlaga za predstavitev lokalnih ponudnikov na skupni spletni, za povezanost njihove ponudbe in za njihovo širšo promocijo. Projekt ima ugodne učinke na izboljšanje lokalne ekonomije in prepoznavnost regije.

Negovske zgodbe
2020-21

S projektom Negovske zgodbe je bila ustvarjena dodana vrednost turistični ponudbi Negovskega gradu skozi igrifikacijo zgodovine gradu in hologramom Ivana Krambergerja. Projekt prispeva k povečanju privlačnosti gradu za obiskovalce, kar ima ugodne učinke na izboljšanje lokalne ekonomije in varovanje naravne in kulturne dediščine.

Razgledne točke Strmina
2020-21

Eden od poglavitnih ciljev projekta je bilo povečanje privlačnosti starega mestnega jedra za domače in tuje obiskovalce z ugodnimi učinki na zvišanje prihodkov od prodaje lokalnih ponudnikov. Projekt je prispeval k izboljšanju njihovega ekonomskega položaja in k povečanju privlačnosti mesta za investitorje.

Jem lokalno II.
2016-18

Projekt Jem lokalno II. je cilje predhodnega projekta nadgradil in razširil na območje občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej ter k sodelovanju povabil vse osnovne šole, vrtce in lokalne pridelovalce hrane s tega območja. Cilji projekta so bili: povečan delež lokalne hrane v javnih ustanovah in gospodinjstvih, usposabljanje lokalnih ponudnikov s področja (ekološke) lokalne proizvodnje, osveščanje potrošnikov glede pomena uživanja lokalno pridelane hrane in pomen uživanja lokalne hrane za ohranjanje zdravja.

Jem lokalno I.
2012-14

Projekt uvajanja ekološke, lokalne in zdrave hrane v osnovne šole in vrtce, v katerega so bile vključene Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova in Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, je celovito pristopil k reševanju problema zdravega prehranjevanja. Ker se osveščanje in vzgoja začne pri najmlajših, je bil prvenstveno namenjen predšolskim in osnovnošolskim otrokom, njihovim staršem, učiteljem, kuharskemu osebju in vodjem prehrane. V sklopu projekta je bilo izvedeno skupno zeleno javno naročilo dobave živil za tri občinske javne institucije ter treningi in kreativne delavnice za kuharsko osebje, starše in otroke.