Zaključeni projekti

Obnova objekta Špital, Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih, Rekonstrukcija področja mejnega prehoda z ureditvijo nabrežja reke Mure in Ureditev mestnega parka, Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, vodovod, širokopasovno omrežje in modernizacija cest, Obnova Kulturnega doma v Gornji Radgoni, Vinske poti Gornja Radgona, Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova, Ureditev športne infrastrukture, Energetska sanacija vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Ločevanje odpadkov, Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona (Gasilski domovi), Obnova in širitev Knjižnice Gornja Radgona, Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce, Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero, Investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona, Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Pot med vrelci življenja in mnogi drugi.

V sklopu rednega delovanja je javni zavod izvajal še vrsto projektnih nalog in študij, strategij razvoja, razvojnih programov ter izdelal več kot 100 investicijskih programov, ki si jih v skladu z zakonodajo občine morajo pridobiti. Različne razvojne in investicijske dokumente je javni zavod pripravljal tudi za druge občine.

Uspešno prijavljeni projekti

Slovenski regionalni razvojni sklad (kredit)

Izgradnja slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni

Eko sklad (kredit)

Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona – 2. faza: Čistilna naprava Gornja Radgona

Eko sklad (kredit)

Komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode v Občini Gornja Radgona – 1. faza: Plato za čistilno napravo Gornja Radgona ter kanalizacijski omrežji Gornja Radgona in Mele

Ministrstvo za infrastrukturo

Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

Ministrstvo za infrastrukturo

Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona – 2. FAZA_2014

Ministrstvo za infrastrukturo

Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona – 1. FAZA_2011

Ministrstvo za infrastrukturo

Študija izvedljivosti vzpostavitve ponovne železniške povezave med mestoma Gornja Radgona in Bad Radkersburg

21. člen ZFO-1_2013

Modernizacija cest in Špital

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Izgradnja Murske kolesarske poti (1. faza)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona – Črešnjevci

Fundacija za šport

Nogometna igrišča

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja z novim dostopom do podstrešja v Gasilskem domu Zbigovci

LEADER

Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero

LEADER

Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce – Jem lokalno

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica

21. člen ZFO-1_2012

Modernizacija cest, vodovod in teniška igrišča

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona

Fundacija za šport in 21. člen ZFO-1

Celovita obnova teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni

Fundacija za šport

Obnova tekališča, izgradnja skakališča za skok v daljino in troskok in izgradnja metališča za suvanje krogle pri OŠ Gornja Radgona

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona

Cilj III SI-AT

SKUPAJ – Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona

LEADER

Radgonski biseri

CMEPIUS – Evropa za državljane

Ljubiteljska ustvarjalnost kot priložnost kulturnega sobivanja v Evropski uniji – PLAY

21. člen ZFO-1_2011

Modernizacija cest

Cilj III SI-AT

SKUPAJ – Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu

Cilj III SI-HU

3Parki

Ministrstvo za kulturo

Prenova Špitala Gornja Radgona

Interreg IIIA SI-AT

Mednarodni arhitekturni urbanistični natečaj Gornja Radgona – Bad Radkersburg

PORA – lastna sredstva pridobljena na trgu

Ločevanje odpadkov

21. člen ZFO-1

Izgradnja in modernizacija cest

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izgradnja pločnika in kolesarske steze v naselju Črešnjevci

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rekonstrukcija gozdne ceste

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Sekundarni kanalizacijsko omrežje Gornja Radgona

Fundacija za šport

Obnova odbojkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni

Ministrstvo za okolje in prostor

Reka Mura in skupni urbani razvoj mest Gornja Radgona in Bad Radkersburg

Fundacija za šport

Obnova igrišča v Spodnji Ščavnici

Fundacija za šport

Obnova Skate parka na ŠRC Trate v Gornji Radgoni

Fundacija za šport

Obnova košarkarskega igrišča na ŠRC Trate v Gornji Radgoni

Fundacija za šport

Postavitev igrišča za odbojko na mivki na ŠRC Trate v Gornji Radgoni

RRP

Poti starega hrasta v občini Apače

RRP

Mreženje vinskih poti Gornja Radgona

Fundacija za šport

Preplastitev in sanacija košarkaškega igrišča Trate

Fundacija za šport

Sanacija igralne podlage v večnamenski telovadnici Partizan

Norveški finančni mehanizem

Energetsko varčen vrtec Gornja Radgona

Ministrstvo za okolje in prostor

Projekt reka Mura

Ministrstvo za kulturo

Prenova Špitala Gornja Radgona

Ministrstvo za kulturo

Nujna sanacijska dela v osrednjem Kulturnem domu Gornja Radgona

NRS 2006

Negovske mavrice

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Zaposlitev dolgotrajno brezposelne osebe

Prijava na javno naročilo RRA Mure

Z lokalno oskrbo hrane do zdravja – izvedba 6. sklopa “Vzpostavitev in razvoj logistike”

Ministrstvo za kulturo

Prenova Špitala Gornja Radgona

Fundacija za šport

Sanacija stropa v večnamenski telovadnici Partizan

Fundacija za šport

Preplastitev športnih igrišč pri OŠ Gornja Radgona in OŠ Negova

Phare CBC Slo/Hun

Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova

NRS 2005

Vinske poti Gornja Radgona

Phare CBC Slo/Hun

Oče panonskih hrastov

Ministrstvo za kulturo

Zamenjava strešne kritine in obnova elektro instalacij ter avdio opreme v Kulturnem domu Gornja Radgona

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Mladi krojači prihodnosti

Projekti pri katerih je Pora sodelovala kot pripravljalec dokumentacije, poročil, zahtevkov ali bila partner v projektu

 • Pot med vrelci življenja,
 • Oče panonskih hrastov,
 • Most prijateljstva – von Mensch zu Mensch eine Brucke bauen,
 • Tolkala, tolkal….,
 • Košek sonca, košek smeha, košek zdravja za vse,
 • Iskanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • Pot med vrelci življenja,
 • Vzpostavitev sistema “Vse na enem mestu”,
 • Lokalna razvojna fundacija iz Pomurja,
 • Obnova cerkve Negova – Cerkev Marijinega rojstva,
 • Iskalec zaposlitve z visoko izobrazbo: prvič na trgu dela,
 • Financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture,
 • Invest in Slovenija Tourism,
 • Izletniški namig,
 • Kolesarsko pohodniški most Črnci,
 • Uživanje brez meja,
 • Obnova starega mestnega jedra,
 • Energetski pregled stavb,
 • Blue Monday,
 • 900 let Negove,
 • Zdrava veselica,
 • City Cooperation,
 • Projekt OKO,
 • Nakup narodnih noš za folklorno skupino,
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Mure (2. sklop) – Občina GR.

Dokumenti, ki jih je v celoti pripravila Pora ali pri njihovi izdelavi aktivno sodelovala

 • Območni razvojni program za območje Prlekije 2007-2013 (sodelovali)
 • Razvojni program turizma za območje občine Apače – 2007
 • Projektna naloga »Negovske mavrice«
 • Projektna naloga za ureditev pristave na Negovskem gradu
 • Projektna naloga muzejski park Špital
 • Študija izvedljivosti o postavitvi stalne muzejske zbirke za Špital
 • Razvojni program občine Gornja Radgona 2009-2013
 • Letne analize stanja deficitarnih poklicev v občini Gornja Radgona
 • Borza dela – povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani Pore
 • Podrobna analiza stanja o poslovnih subjektih in številu zaposlenih v občini GR
 • Izdelava študije “Vpliv energetske izrabe reke Mure na družbeno okolje” – 2010 (sodelovali)
 • Območni razvojni program za območje Prlekije 2014-2020 (sodelovali)
 • Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2007-2013 (sodelovali)
 • Regionalni razvojni program za Pomurske regije 2014-2020 (sodelovali)
 • Program razvoja turizma občine Sveti Jurij ob Ščavnici – 2012
 • Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2014-2020
 • Dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
 • Investicijski programi (IP)

Druge aktivnosti

 • Priprava in izvedba silvestrovanja na prostem 2005-2006
 • Predstavitev občine Gornja Radgona na sejmu v Gornji Radgoni 2005-2007
 • Vsakoletne prijave na razpis za javna dela
 • Sprotna objava vseh aktualnih razpisov na spletni strani in oglasni deski
 • Pomoč pri pridobivanju subvencij, nepovratnih sredstev, kreditov
 • Pomoč posameznikom pri ustanavljanju s.p. in d.o.o.
 • Izvajanje nalog točke E-Vem_do 2010
 • Izvedba Lutkovnega abonmaja_2006
 • Izvedba otroškega abonmaja_2007-2008
 • Borza dela – povezovanje ponudbe in povpraševanja na spletni strani PORA-e
 • Omogočanje izvajanje obveznih praks in pripravništev dijakom in študentom – nudenje mentorstva
 • Izvedba vsakoletnih aktivnosti v povezavi z občinskimi štipendijami
 • Izvedba več izobraževanj za podjetnike_2010

Ostalo

Poleg zgoraj navedenih aktivnostih, na PORI sprotno pripravljamo idejne osnutke projektov za vse morebitne prihodnje razpise, v skladu s potrebami Občine Gornja Radgona.

Sodelujemo z najrazličnejšimi ustanovami, zavodi, društvi in posamezniki iz območja občine ter širše po celotni Sloveniji in tujini.