bg_image

Pravica do varstva osebnih podatkov je temeljna pravica in svoboščina posameznika. Področje ureja Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) Evropske unije , ki postavlja skupna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU. Nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice EU. Ta področja pri nas ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). ZVOP-2 velja od 26. 1. 2023.