Coworking
Pora in informatorji digitalne točke
Coworking

Izmenjava informacij, znanj in izkušenj, do katerih prihaja spričo začasnega deljenja delovnih prostorov med uslužbenci Pore in informatorji digitalne točke, ima vse značilnosti coworkinga (sodela). Najpomembnejši vidik coworkinga je namreč prav sodelovanje posameznikov različnih profilov znotraj novo ustvarjene skupnosti, ki si stalno ali občasno deli delovni prostor. Člani skupnosti s spontanim medsebojnim mreženjem pridobivajo nova znanja, izkušnje, zamisli in priložnosti ter ustvarjajo inovativne rešitve.

V lokalnem okolju so že spontano nastale nekatere heterogene skupnosti, ki si delijo poslovne objekte (bivši obrat Intes, Art center Mele), vendar prava coworking skupnost, kjer bi bilo po ugodni ceni mogoče najeti posamično pisalno mizo, v mestu še ni zaživela. Razvojna agencija Pora zato podpira pobude za uveljavitev tovrstnega načina dela med mladimi podjetniki, samozaposlenimi, študenti, svobodnjaki in drugimi v lokalnem okolju.

Podpora zagonu novih podjetij
Zagon socialnega podjetništva
Podpora zagonu novih podjetij

Razvojna agencija Pora je leta 2016 sestavila delovno skupino za osnovanje prvega socialnega podjetja v Gornji Radgoni. Njena prizadevanja so uspela in danes v Gornji Radgoni delujeta dve socialni podjetji, prvo na področju socialnega varstva in drugo na področju kulture. Oba zavoda sta svoji dejavnosti zagnali leta 2016 ob pomoči Pore iz razpisnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, namenjenih zagonu socialnega podjetništva v Sloveniji.

Podpora zagonu novih podjetij
Podjetniški in inovacijski pospeševalniki
Podpora zagonu novih podjetij

Leta 2016 je razvojna agencija Pora ob podpori občine izvedla poziv zainteresiranim mladim podjetnikom za vključitev v bodoči podjetniški inkubator. Zaradi premajhnega odziva je bila zamisel opuščena in podjetniški inkubator v lokalnem okolju ni zaživel. Danes vidi Pora priložnost za podporo mladim, inovativnim podjetjem na ravni regije, ki je sposobna bodočim podjetnikom ponuditi ustrezne prostore, mentorsko podporo in subvencije za uspešen zagon podjetja s programom

Podpora zagonu novih podjetij
PONI Pomurje
Podpora zagonu novih podjetij

Projekt Podjetno nad izzive (PONI Pomurje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje. Projekt poteka med leti 2023 – 2028 in vanj bo vključenih 106 udeležencev v Pomurski regiji. Več o projektu in prijava: PONI

Podpora zagonu novih podjetij
Podjetniški večeri in druge aktivnosti Mladinskega centra Gornja Radgona za mlade
Podpora zagonu novih podjetij

Sam svoj šef: Lov na evropske sanje, Koru sladoled & Corralejos Bowls, Nika Škof in Nana Irgolič, Alchemia Pannonica & Ekološka kmetija Prša (junij 2024)

Podpora zagonu novih podjetij
Kreativne in kulturne industrije (KKI)
Podpora zagonu novih podjetij

Sektor kulturnih in kreativnih industrij (KKS), ki ga sestavljajo kreativne in kulturne industrije (KKI), je eden najhitreje rastočih sektorjev na svetu. Osrednja področja kreativnega sektorja so arhitektura, oglaševanje in oblikovanje, kulturni sektor pa sestavljajo vizualne in glasbene umetnosti, kulturna dediščina, literarna dejavnost, uprizoritvene in več zvrstne umetnosti, kulturni turizem in drugo umetniško ustvarjanje.

KKI imajo zaradi svojega ustvarjalnega in inovativnega pristopa izjemen potencial za razvoj gospodarstva in skupnosti. Njihova edinstvena prednost so mehke ustvarjalne in socialne veščine, odlično pa se obnesejo tudi pri inovativnem reševanju perečih družbenih problemov, kot so na primer podnebne spremembe (agenda Evropske komisije, dobre prakse Islandije, Anglije). Njihov cilj je ponuditi odlične izdelke in storitve na trgu z visoko dodano vrednostjo, kar je eden od strateških razvojnih ciljev Slovenije za področje turizma.

V Sloveniji danes delujejo trije večji centri za kreativnost, ki spajajo KKI z drugimi družbenimi področji. KKI danes prispevajo 3,5% k slovenski bruto dodani vrednosti. Čeprav povezava z drugimi industrijskimi sektorji v polnem obsegu še ni zaživela, obstajajo na nacionalni in lokalni ravni dobre prakse, ki jim velja slediti. Razvojna agencija Pora je sodelovala pri naslednjih primerih razvoja KKI v regionalnem okolju.

Podpora zagonu novih podjetij
3 predlogi
Podpora zagonu novih podjetij

3 predlogi k osnutku Pomurskega regionalnega razvojnega programa 2020-27s področja KKI in urbanizma, 2020

Podpora zagonu novih podjetij
Izvedba študije KKI
Podpora zagonu novih podjetij

Priložnosti implementacije KKI na področje gospodarstva s poudarkom na razvoju turizma na območju pod-regije Prlekija (partnerstvo v projektu »Mladi na(j)prej«, 2023).

Podpora zagonu novih podjetij
Kreativni izziv za mlade: Zgodbarjenje
Podpora zagonu novih podjetij

7 izvirnih zgodb, ki so jih ustvarili dijaki ljutomerske gimnazije na podlagi knjige Ljutomer, zgodovina trga in sreza avtorja Frana Kovačiča (Projekt »Mladi na(j)prej« – Pora in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer).

Kreativni izziv za mlade s področja zgodbarjenja kot osnove za razvoj in nadgradnjo obstoječega doživljajskega turizma. Poleg opisa pomembnih zgodovinskih dogodkov in zaslužnih ljudi, podaja avtor zanimive zgodbe iz območja današnje Prlekije ter priča o izjemni solidarnosti, ki se je ob premagovanju izzivov razvila med ljudmi. Prav te vrednote, kot tudi poglobitev znanj iz zgodovine lokalnega okolja, smo izbrali kot izhodišče izvedbe ustvarjalnega izziva za mlade, ki so ga izvedli dijaki 2. letnika gimnazije Ljutomer ob mentorski pomoči profesorja zgodovine Franca Čuša.

Podpora zagonu novih podjetij
Kreativna delavnica »Svetlobni oblak«
Podpora zagonu novih podjetij

Ustvarjalni kolektiv Svetlobna gverila v sodelovanju z dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (projekt »Mladi na(j)prej« in festival CestArt 2023)

Podpora zagonu novih podjetij
CestArt - festival ulične kulture
Podpora zagonu novih podjetij

Festival ulične kulture, ki se je pričel leta 2020 v okviru Interreg projekta City Cooperation II, ki poleg promocije visoko kakovostne kulture in umetnosti, prispeva k ozaveščanju in razvoju kulturnega turizma z visoko dodano vrednostjo; FOTOGRAFIJA MARKO POGAČNIK IN ANA MONRO ZADNJI ULOV, IVO BORKO, LOGAR IN SVETLOBNA GVERILA (Saška)

Razvojna agencija Pora in Društvo Tenzin, 2020-23