Področja razvoja

EZTS
B&G - RAD

Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje

Občina Gornja Radgona je avgusta 2023 prejela odločbo iz strani vlade, s katero se ji odobri sodelovanje pri ustanovitvi združenja EZTS »B&G – RAD z omejeno odgovornostjo« s sedežem v avstrijski Radgoni. EZTS je samostojna pravna oseba javnega prava, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU ter izvaja skupne aktivnosti. 

Občina Gornja Radgona in mestna občina Bad Radkersburg ustanavljata to združenje z namenom spodbuditve modernizacije infrastrukture in prometa ter razvoja skupnega čezmejnega regionalnega razvoja z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva.