TRAJNOSTNI RAZVOJ
Trajnostni turizem
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Občina Gornja Radgona v zadnjih letih pospešeno in odgovorno vlaga v razvoj potenciala svojih kulturnih in naravnih znamenitosti, vendar dinamika razvoja v danih razmerah poteka (pre)počasi. Znamenito zdravilišče Radenci, ki so bili dolga leta del občine Gornja Radgona in njen najpomembnejši turistični produkt, so sedaj samostojna občina in Gornja Radgona svojo turistično ponudbo gradi praktično na novo. Kljub temu, da mesto uspešno uvaja nove in nadgrajuje obstoječe turistične produkte, pa se njena turistična infrastruktura ne razvija dovolj hitro, da bi lahko nastopilo kot zanimiva in samostojna turistična destinacija za dnevne obiskovalce in turiste.

Če želimo pritegniti zahtevnejše goste, moramo ubrati strateški pristop k trženju, ki se začne na ponudbeni in produktni ravni.

Turistični potenciali naravne in kulturne dediščine

Gornja Radgona razpolaga z naravnim bogastvom neokrnjene narave, zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ob Muri, gričev z vinogradi in čudovitimi razgledi, vodnimi površinami reke Mure in Ščavnice, številnimi ribniki in potoki; Zaradi bogate arheološke zapuščine so jo arheologi ZVNKD poimenovali »slovenska Troja«. Geološka dediščina bivšega vulkanskega področja z najštevilnejšimi mineralnimi vrelci in mofetami (vulkanskimi špranjami) v državi ter pravimi kraškimi votlinami s kapniki in slapi je posebnost brez primere in vir številnih strokovnih preučevanj in obiskov. Vendar svoje potenciale za razvoj trajnostnega turizma z visoko dodano vrednostjo mesto razvija počasi in v premajhnem obsegu.

Družbeno odgovoren turizem

Razvijalci projektov se zavedamo, da je pri turizmu na osnovi naravne in kulturne dediščine nevarnost poškodovanja ali celo uničenja okolja določene destinacije zelo visoka, da ta turistični delež narašča in bo sčasoma vršil vse večji pritisk na te vire. Na eni strani želimo razvijati kakovostno in privlačno turistično infrastrukturo, na drugi pa s pomočjo koristi od trajnostno naravnanega turizma hkrati (ob)varovati svoje naravne in kulturne vrednote (zlasti staro mestno jedro je degradiran predel kulturne dediščine, ki ga želimo s pomočjo turizma varovati, vzdrževati in ohraniti za prihodnost).

Pri tem se usmerjamo zlasti v razvoj ekološkega turizma, kjer je najpomembnejši motivacijski dejavnik obiskovalcev opazovanje narave in uživanje v njej. Ta vrsta trajnostnega turizma prispeva k ohranjanju narave in proizvaja minimalni vpliv na naravno okolje in kulturno dediščino.

Razvoj trajnostne družbe

S spodbujanjem razvoja trajnostnih oblik turizma z ugodnimi vplivi na lokalno ekonomijo želimo vplivati na ohranjanje obstoječih in zagotavljanje novih delovnih mest, prispevati k zmanjšanju razvojnega zaostanka pomurske regije in k dvigu življenjskega standarda in kakovosti življenja ljudi z ugodnimi učinki na njihovo zdravje in zmanjšanje družbene neenakosti.

Mesto, prijazno za življenje

Če je v mestu vredno živeti, je to privlačno in ljubeznivo. V prijetnem in privlačnem mestu se prebivalci počutijo povezane in odgovorne zanj. S to identifikacijo narašča skupnost, ki daje mestu dušo, identiteto.

Z razvojem trajnostnega turizma želimo spodbuditi mlade, da ostanejo v domačem okolju, ki jim lahko ponudi dovolj razvojnih priložnosti. Mladi so sicer okoljsko najbolj ozaveščena družbena skupina in njihova je prihodnost.