Projekti

Obnova objekta Špital, Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črešnjevcih, Rekonstrukcija področja mejnega prehoda z ureditvijo nabrežja reke Mure in Ureditev mestnega parka, Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, vodovod, širokopasovno omrežje in modernizacija cest, Obnova Kulturnega doma v Gornji Radgoni, Vinske poti Gornja Radgona, Doživljajski in izobraževalni zeliščni park Negova, Ureditev športne infrastrukture, Energetska sanacija vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, Ločevanje odpadkov, Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini Gornja Radgona (Gasilski domovi), Obnova in širitev Knjižnice Gornja Radgona, Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v OŠ in vrtce, Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero, Investicijsko vzdrževanje OŠ Gornja Radgona, Energetska obnova OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Pot med vrelci življenja in mnogi drugi.

V sklopu rednega delovanja je javni zavod izvajal še vrsto projektnih nalog in študij, strategij razvoja, razvojnih programov ter izdelal več kot 100 investicijskih programov, ki si jih v skladu z zakonodajo občine morajo pridobiti. Različne razvojne in investicijske dokumente je javni zavod pripravljal tudi za druge občine.

3. CestArt Festival Gornja Radgona 2022

Organizatorji želimo s kulturo in ustvarjalnostjo preplesti naše običajno življenje z izborom neobičajnih umetniških prizorišč – od tistih skritih in še neodkritih, do običajnih in nepredvidljivih, in z njimi podati vizijo evropskega mesta, kot ga želimo v prihodnosti. Mesta, kjer ljudi združuje ustvarjalnost in mirna strpnost, ne glede na razlike med nami.

Co_Operation

Izobraževanje in usposabljanje gasilcev za sodelovanje pri aktivnostih ob nesrečah in drugih nevarnostih.

City Cooperation II

Nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja 24 mest – 8 avstrijskih, 9 slovenskih in 7 madžarskih.

JEM LOKALNO 2

Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v osnovne šole in vrtce.